Forum Gerçek

AnasayfaForumları Okundu Kabul Et Bugünkü Mesajlar
Geri git   Forum Gerçek > Türkiye ve Dünyadan Haberler > Her Konuda Kısa Bilgi ve Haberler

Her Konuda Kısa Bilgi ve Haberler Her konuda, gerekli - gereksiz kısa bilgi ve haberler


Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler
Eski 28.02.2009, 06:26   #1
Çevrimdışı
ReaL
Deniz Sevengillerden

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart İntihar ve İntihar İstatistikleri

İntihar ve İntihar İstatistikleri
(Her 100.000 Kişide) Aşağıdaki haritada, Dünyada intihar sayıları her 100.000 kişi için gösterilmektedir. Buna göre, kırmızı ile işaretlenmiş ülkelerde her 100.000 kişide intihar sayısı 13 ün üzerindedir. Sarı bölgelerde bu sayı her 100.000 kişide 6,5-13 arası, mavi bölgelerde 6,5 dan azdır. Beyaz alanlar ise veriye ulaşılamayan bölgelerdir.

Dünyada İntihar Oranları Haritası

Tüm dünyada her gün 1000 kişi intihar ediyor.

İntihar, tüm ölümlerin %0,4 - %0,9'unu oluşturuyor.

Erkeklerde intihar, kadınlardan 2-7 kat daha fazla olduğu saptanmıştır.

Kadınlar ilaç ve boğulmayı seçerken, erkekler daha şiddetli metotları (asılma, kendini silahla vurma gibi) seçmiştir. )

İntiharın en acı yanlarından biride, intihar eden kişinin özkıyımı gerçekleştirmeden önce bunu bir şekilde çevresindekilere belli etmesidir.

İntihar dışında yapacak hiçbir şey kalmadığı düşüncesi bilince hâkim olmuş, yaşanan her saatin acı, günah ve sorunları arttırmaktan başka bir işe yaramayacağı şeklindeki düşünceler çogu intihar olayında görülmektedir.

İntihar eden kişi, intiharı "sorunlarını giderici, çare bulamadığı acılarını dindirmeye yarayan, bulamadığı huzur ortamını getireceği" bir çözüm olarak görür.

İntihar eden kişilerde "mezara konma ve hayata son vermenin sonrasındaki" düşünceler bulunmuyor.

İntihar davranışlarında ölmek düşüncesi yanında daha iyi şartlarda yasamak yolunda bir kararsızlık ta bulunabilmektedir. Bu nedenle yüksek bir yerden atlamadan önce beklenmekte olduğu düşünülmektedir.

İlkbahar ve yaz mevsiminin başlangıç ayları daha yüksek intihar sayılarına sahiptir.

Bireyin bir "psikiyatrik hastalığının" olusu ya da "tedavi olunamaz" bir rahatsızlığın varlığı da riski çoğaltmaktadır.

Psikiyatrik bir rahatsızlığı olanların olmayanlara göre özkıyım riskinin 3-12 kat daha fazla olduğu gözlenmiştir.

İntihar gerçekleştiren kişilerin % 70 kadarında depresyon ya da alkolizme rastlanmıştır.

İntiharın en fazla görüldüğü psikiyatrik rahatsızlık depresyondur. Özellikle hastada hafifçe iyileşmenin başladığı erken tedavi dönemlerinde ve hastanede yatıp çıkmayı izleyen dönemlerde intihar riskinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Depresyonun varlığı halinde intihar görülme olasılığı, her hangi bir ruhsal hastalığı olmayanlara göre 30 kat daha çok bulunmuştur.

Şizofreni hastalarında % 10 oranında öz kıyıma rastlanmaktadır. Özellikle hastalığa ait yoğun belirtilerin tedavi ile azaltıldığı, kişinin işlevselliğindeki azalmanın farkında olup, depresyon el bir dönem yaşadığı ve daha çok hastalığın ilk yıllarında gözlenmektedir.

Şizofrenik intiharların % 75' inin evlenmemiş, genç yaşta erkekler olduğu, % 50 sinin de daha önce öz kıyım girişimleri olduğu saptanmıştır. Hastaneden çıkıştan birkaç hafta-birkaç ay sonrasında risk yükselmektedir.

Anti sosyal kişilik bozukluğunda % 5 oranında intihara rastlanmaktadır.

BPD (sınırda kişilik bozukluğu) ve narsist kişilik bozukluğu olan kişilerde de intihar görülmektedir.

Alkolizm tüm intihar vakalarını % 20 sinden sorumludur.

Alkolizm nedenli intiharlarda, çevresinin alkolizm nedeniyle kendisini artık desteklememesi ile, kişinin beyninde uzun donemde oluşturduğu bozukluklar ve alkol almayı takiben oluşan pişmanlık ve çaresizlik düşünceleri nedeniyle intihar çok görülmektedir.

Alkolizm gözlenen kişilerde hayat boyu intihar girişimi oranı % 10-15 arasında bulunmuştur...


2013 yılına göre Türkiye de gerçekleşen intihar olaylarının sayısı ve sebepleriErkeklerde ticari başarısızlık, kadınlarda ise aile geçimsizliği ve istediğiyle evlenememe başta gelen intihar nedenleri arasında...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin (ESOGÜ) yaptığı araştırmada erkeklerde ticari başarısızlık, kadınlarda ise aile geçimsizliği ve istediğiyle evlenememenin başta gelen intihar nedenleri arasında olduğu saptandı.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çınar Yenilmez başkanlığında, Yrd. Doç. Dr. Setenay Öner, Doç. Dr. Ünal Ayrancı, Türkiye’de farklı yaş gruplarındaki tamamlanmış intiharlarda intihar nedeni bakımından, cinsiyetler ile bireylerin yaşadıkları bölge arasındaki farklılıkları incelemek ve bölgeye özgü risk faktörlerine dikkati çekmek amacıyla yapılan araştırmada, DİE’nin düzenli olarak her yıl yayınladığı “İntihar İstatistikleri Formu”ndan yararlanıldı.

Araştırma Görevlisi Dr. Yasemin Kılıç ve Öğretim Görevlisi Dr. Gülcan Güleç Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) verilerini baz alarak “Türkiye’de 2003 Yılında Gerçekleşen Tamamlanmış İntiharlarda Cinsiyetlere Göre Bölgeler Arası Farklılıklar” konulu bir araştırma yaptı

 • 2705 İntihar Olgusu İncelendi
Bu yıllıklardan yaş ve cinsiyet gibi demografik bilgilerle intihar nedenleriyle ilgili veriler toplandı. Türkiye’nin bölgeleri arasındaki karşılaştırması için 2003 yılı verileri esas alındı. Çalışmada yüzde 58,2’si erkeklerden, yüzde 41,8’i kadınlardan oluşan 2705 intihar olgusu incelendi.

Türkiye’nin 7 bölgesindeki tamamlanmış intihar oranları, 24 yaş altı, 25-64 yaş arası ve 65 yaş ve üstü olmak üzere 3 farklı grup esas alındı ve cinsiyetler arası karşılaştırma yapıldı.

Araştırma sonucuna göre, 2003 yılında gerçekleşen intihar olgularında bölge ile yaş, bölge ile cinsiyet arasında önemli düzeyde ilişki olduğu saptandı. Bunun yanında yaş grupları ile cinsiyet arasında önemli düzeyde ilişki olduğu belirlendi. İntihar oranları, 24 yaş altında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüksek düzeyde bulunurken, 25-64 yaş grubunda sırasıyla Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yüksek olduğu belirlendi.

 • Doğu Anadolu’da Kadınlarda İntihar Oranı Yüksek
İntihar oranları, kadınlarda Doğu Anadolu Bölgesinde yüksek, diğer bölgelerde ise erkeklerde daha yüksek olarak saptandı.

24 yaş altı grubunda kadın intihar oranı erkeklere göre daha yüksekken 25 üzeri yaş gruplarında erkeklerde intihar oranı daha yüksek çıktı. 2003 yılındaki intihar olgularında bölge ile neden ve nedeniyle cinsiyet arasında da önemli düzeyde ilişki olduğu saptandı. 2003 yılında hastalık, öğrenim başarısızlığı ve ticari başarısızlıktan intiharlar en önemli neden. Erkeklerde geçim zorluğu, ticari başarısızlık en önemli intihar nedenleri. Kadınlarda ise aile geçimsizliği ile hissi ilişki, istediğiyle evlenememe nedeniyle intihar etme daha yüksek oranda.

Ege Bölgesinde geçim zorluğu nedeniyle intihar, Akdeniz Bölgesinde hastalık nedeniyle intiharlar, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde öğrenim başarısızlığı, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise aile içi geçimsizlik en önemli intihar nedenleri.

Genel bir kavram olan aile geçimsizliği, okuma ve yazma oranının düşüklüğü,, kırsaldan kente göç olgusu, erken yaşta zorla evlendirilme, dini nikaha dayalı evlilikler, kız çocuklarının eğitime katılmasının zor olması veya engellenmesi hızlı sosyal değişimler kitle iletişim araçları ile sunulan farklı bir kültürün yaşantılarıyla çelişen genç kızların ataerkil toplum yapısının içinde kendi gerçeklerini tolere edememe gibi sosyo-kültürel nedenlere dayanıyor.

Türkiye'de intihar edenlerin oranının son on yılda yüzde 35 oranında arttığı belirlendi. On yıl önce, yüz binde 2.09 olan intihar oranı, yüz binde 2.89'a yükseldi. İntihar biçimleri arasında ilk sırayı kendini asmak, ikinci sırayı ise Devlet Bakanı Hikmet Uluğbay örneğinde olduğu gibi ateşli silah kullanmak geliyor.

En çok intihar edenlerin 15-24 yaş grubundakiler olduğunu gösteren verilere göre, intihar oranın en düşük olduğu bölge Lazların yoğun bulunduğu Karadeniz, en çok intihar olayının yaşandığı bölge ise efeler diyarı Ege bölgesi.

Öğrenim durumuna göre en az intihar edenlerin üniversite mezunları olduğu belirlenirken, evlilerde intihar oranı bekârlara kıyasla daha yüksek. İntihar nedenleri arasında ise ilk sırayı hastalık, ikinci sırayı ailede geçimsizlik ve geçim sıkıntısı alıyor. İntiharlar en çok mayıs ve temmuz aylarında yoğunlaşıyor.

Devlet İstatistik Enstitüsü'nün (DİE) 'Hayat İstatistikleri' başlıklı çalışmaları arasında 'intihar istatistikleri' önemli yer tutuyor. DİE'nin bu konuyla ilgili yayımlanan son verileri 1996 yılına ait. Aynı çalışmada geriye dönük 10 yıllık dönemle ilgili bilgiler de bulunuyor.

 • İntihar Biçimleri
İntihar biçimleri arasında ilk sırayı kendini asmak, ikinci sırayı ateşli silah kullanmak alıyor. Tüm intihar vakaları arasında kendini asarak intihar edenlerin oranı yüzde 49.6, ateşli silah kullananların oranı yüzde 21.5, kimyevi maddeyle intihar edenlerin oranı yüzde 13.5 382 kişi silahla intiharı seçmiş yüksekten atlayanların oranı yüzde 9, kendini suya atanların oranı ise yaklaşık yüzde 3.

İstatistiklere göre, bir yılda 900 kişi kendini asmış, 246 kişi kimyevi maddeyle intihar etmiş, 164 kişi kendini yüksekten atmış, 54 kişi kendini suya bırakmış,, 10 kişi kendini yakmış, 19 kişi kesici alet kullanmış, 14 kişi havagazı veya tüpgazla intihara yönelmiş, 24 kişi ise kendini tren veya başka motorlu taşıt altına atmış.


 • Geçinemeyince İntihar
 • - İntihar nedenleri üzerine yapılan çalışmaya göre ise, hastalık nedeniyle intihar edenler ilk,
 • - Aile geçimsizliği nedeniyle intihar edenler ikinci,
 • - Geçim zorluğu nedeniyle intihar edenler ise üçüncü sırada yer alıyor.
 • - İstatistiklerde 'hissi ilişki ve istediğiyle evlenememe' yüzünden intihar edenlerin oranı yüzde 11.1
 • - Öğrenim başarısızlığı nedeniyle intihar oranı yüzde 3.8, ticari başarısızlık nedeniyle intihar oranı ise yüzde 3.3 olarak gösteriliyor.
 • Genç kızlar | Genç erkekler
Türkiye'de intihar edenlerin yaş gruplarına göre dağılımı, en çok genç yaştakilerin intihar ettiklerini ve kadınların erkeklere kıyasla daha genç yaşta intihara yöneldiklerini gösteriyor. İntihar eden 1815 kişiden 1122'si erkek, 693'ü ise kadın. İntihar edenler arasında en kalabalık grubu 653 kişiyle 15-24 yaş grubundakiler oluşturuyor. Bu grubu 390 kişiyle 25-34 yaş grubundakiler izliyor.

 • En Az Karadeniz'de
Karadeniz'de yıl içinde intihar oranı yüz binde 1.74 olurken, bu rakam Ege bölgesinde yüz binde 4.07. Yıl içinde yaşanan 1815 intihardan 479'u Marmara, 347'si Ege, 259'u Akdeniz, 340'ı İç Anadolu, 140'ı Karadeniz, 118'i Doğu Anadolu, 132'si ise Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerçekleşmiş. 1987'de intihar edenlerin sayısı 1098 iken, bu sayı 1996'da 1815'e yükselmiş.

Veriler, intihar eden evlilerin oranının hiç evlenmemişlere oranla yüksek olduğunu gösteriyor. Bir yılda intihar edenlerin 875'inin evli, 769'unun hiç evlenmemiş, 79'unun boşanmış olduğu, 92'sinin ise eşinin öldüğü belirlenmiş.

 • Eğitim ve Mesleklere Göre
DİE, intihar edenleri öğrenim durumu ve mesleklerine göre de incelemiş. Buna göre intihar edenler arasında okuma-yazma bilmeyenlerin oranı erkeklerde yüzde 5.9, kadınlarda 17.6. İntihar edenlerden ilkokul mezunlarının oranı yüzde 50 iken, yüksekokul mezunlarında erkeklerde yüzde 6, kadınlarda 2.6 olarak hesaplanmış.

İntihar edenler arasında en kalabalık meslek grubunu 1815 kişi arasında 1076 kişiyle ev kadını, emekli, irat sahibi ve öğrencilerin dahil olduğu grup oluşturuyor.

 • Temmuz Ayına Dikkat!
İstatistikler, intiharların en çok mayıs ve temmuz aylarında yoğunlaştığını gösteriyor. DİE'nin son verilerine göre bir yıldaki 1815 intihar vakasının 185'i temmuz, 184'ü ise mayıs ayında gerçekleşmiş. Mart ayında 168, şubatta 139, haziranda 161, nisanda 157, ocakta 147, ekimde 145, eylülde 135, kasım ve aralıkta 134'er ağustosta ise 126 kişi intihar etmiş.

 • İntihar Bireyin Sessiz Haykırışı
Muğla Valiliği bünyesinde kurulan “İntihar ve İntihar olaylarını Araştırma Komisyonu”, son yıllarda Türkiye’de intihar oranlarının hızla arttığı uyarısı yapıyor. Doç. Dr. Nurgün Oktik’e göre, Türkiye’de intihar ve intihar girişimleriyle ilgili veriler yetersiz ve bu durum, sorunun büyüklüğünü gizliyor.

Muğla Valiliği tarafından 4 yıl önce kurulan “İntihar ve İntihar olaylarını Araştırma Komisyonu” Başkanı Doç. Dr. Nurgün Oktik çalışmanın sonuçlarını açıkladı.

Muğla Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Muğla Valiliği İntihar ve İntihar Olaylarını Araştırma Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Nurgün Oktik, 4 yıl boyunca devam eden ve önümüzdeki günlerde kitap olarak yayınlanacak araştırmanın Türkiye ve dünya ile ilgili istatistiki sonuçlarını açıkladı.

Çalışmanın amacının son yıllarda Türkiye’de ve Muğla’da hızla artış gösteren intihar ve intihar girişimleri konusunda genel bilgileri ve intihar ve intihar girişimlerinin nedenlerini araştırmak olduğuna işaret ederek şöyle konuştu: “Bu çalışma kapsamında henüz ülkemizde ciddi boyutlarda oluşturulmamış, ‘İntihar Girişimleri Veri Tabanı’ uygulaması Muğla’da başlatılmıştır. Bu çalışmadaintiharda bulunan 32 kişinin yakınları ve intihar girişiminde bulunan 222 kişi ile yapılan görüşmelerden hareket edilerek oluşturulan veri tabanı ve çözüm önerileri, ülkemizin diğer bölgeleri için de örnek teşkil edecek bilgilere sahiptir.”

Derleme
__________________Tüm katılımcı arkadaşların okumasını rica ediyorum... Lütfen Tıklayınız..
* * *
  Alıntı ile Cevapla
Eski 28.02.2009, 07:08   #2
Çevrimdışı
Minerva
Uzman Üye

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: İntihar ve İntihar İstatistikleri

Real cim şimdi ne anlamı vardı bu bilginin.
Milletin aklına çomak sokuyorsun

Şaka bir yana bir insana kendi canından vazgeçtirecek ne olabilir hep düşünmüşümdür. Hadi kendi canından geçtim insan arkasında bıraktıklarına,onlara o acıyı yaşatmaya kıyamaz.

Sanırım büyük etkenler olmalı ,yada ciddi rahatsızlıklar.
Allah kimseyi o duruma getirmesin .
__________________
İzlerimi Takip Et
...........................................

2 Saat Mutlu Olmak istiyorsan Alışverişe çık...
2 Gün Mutlu Olmak istiyorsan Saçını Boyat.
2 Ay Mutlu Olmak istiyorsan Evlen .
Ömür Boyu Mutlu Olmak İstiyorsan
Bekar Kal


.......
Yüz Verip Adam Ettiysem
Sıfırla Çarpar Yok Ederim

....

  Alıntı ile Cevapla
12 Üyemiz Minerva'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 28.02.2009, 07:22   #3
Çevrimdışı
ReaL
Deniz Sevengillerden

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: İntihar ve İntihar İstatistikleri

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi Minerva Mesajı göster
Real cim şimdi ne anlamı vardı bu bilginin.
Milletin aklına çomak sokuyorsun

Şaka bir yana bir insana kendi canından vazgeçtirecek ne olabilir hep düşünmüşümdür. Hadi kendi canından geçtim insan arkasında bıraktıklarına,onlara o acıyı yaşatmaya kıyamaz.

Sanırım büyük etkenler olmalı ,yada ciddi rahatsızlıklar.
Allah kimseyi o duruma getirmesin .
Bir konu ile ilgili tartışıyorduk... Araştırmak geldi içimden... Haklı olduğumu biliyordum...

Haklı da çıktım..

İntihar'ın sebeplerinin en başında psikolojik rahatsızlık geldiğini savunuyordum...

Sanırım yazı da bunu ispatlıyor...
__________________Tüm katılımcı arkadaşların okumasını rica ediyorum... Lütfen Tıklayınız..
* * *
  Alıntı ile Cevapla
8 Üyemiz ReaL'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 02.10.2009, 03:52   #4
Çevrimdışı
Emilio Santos
. . . . . Erlik'in Katili . . . . .

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart türkiye'de intihar yöntemleri

Türkiye'de İntihar Yöntemleri

Ülkemizde intihar istatistikleri yakın bir tarihte tutulmaya başlanmıştır. 1927-41 yılları arasında Nezahat Arkun tarafından İstanbul’daki intiharlar incelenmiş; daha sonra 1947-51 yılları arasında 9 ildeki intihar olayları İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuk ve Krimioloji Enstitüsü tarafından kayıtlara geçirilmiştir. Bu çalışmalarda elde edilen veriler yetersizdir ve Türkiye genelini temsil edemezler.

İntihar istatistiklerinin sistemli olarak Türkiye çapında tutulmaya başlanması ise 1975’den itibaren gerçekleşmiştir. Tablolar halinde yayınlanan bu veriler ise sadece velirli değişkenleri ele almakta; bundan dolayı da, ayrıntılı bir araştırma için kaynak teşkil edememektedir.


Konumuz olan intihar yöntemlerinin, sadece cinsiyet, intihar nedeni ve okur-yazarlık gibi değişkenlerle ilişkisi incelenecektir. Bunun yanında, 1975-77 yılları arasında şehir ve köylerde seçilen intihar yöntemleri de kısaca ele alınacaktır.

Ülkemizdeki intiharların yarıya yakın bir kısmı kendini asma suretiyle gerçekleştirilmektedir. Kimyevi madde kullanarak intihar etmek ikinci; silahla intihar etmek ise üçüncü sırada gelmektedir.

1980 yılına kadar intiharlardan ateşli silahla intihar, 1981 yılından itibaren bir azalma göstermektedir. 1980 yılında sıkıyönetim ilan edilmesi ve ülke çapında silahların toplanması bunun başlıca nedenidir. Aynı yıllarda yüksekten atlayarak ve suya atarak intihar etme yöntemlerinde ise nisbi bir artış görülmektedir.

Asılarak intihar her iki cinsiyette de ilk sırada yer almaktadır. İkinci sırada ise, kadınlarda kimyasal maddeyle; erkeklerde silahla intihar gelmektedir.

Hemen hemen bütün intihar nedenlerinde, erkeklerde kendini asma ve ateşli silahla; kadınlarda ise asma ve kimyasal maddeyle intihar etme ilk sıraları oluşturmaktadır.

Okur-yazarlık durumuna göre; havagazıyla ve kimyevi maddeyle intiharlar, daha çok eğitim durumu yüksek olan kişilerde görülmektedir. Kendini yakarak ve araç altına atarak yapılan intiharlar ise, daha çok eğitim durumu düşük olan kişiler tarafından tercih edilmektedir. Diğer yöntemlerle okur-yazarlık arasında doğrusal bir ilişki görülememiştir.

İntihar yöntemleriyle toplumsal yaşam arasındaki ilişkiyi incelemenin en geçerli yolu şehir ve köylerdeki intiharlarda kullanılan yöntemleri araştırmaktır.


Cinsiyetlerin şehir ve köydeki yöntemleri farklıdır.

Kendini asarak intihar etmek, köyde yaşayan erkek ve kadınlarda, şehirde yaşayanlara göre, daha yaygındır. Köydeki kadınlarda % 58.2 ile en çok görülürken, şehirdeki kadınlarda % 38.7’e düşmektedir.

Kimyasal madde kullanarak intihar etmek, kadınlarda daha çoktur. Özellikle şehirli kadınlarda bu oran % 35.7 ile en yüksek derecededir. Köylü erkeklerde ise % 11.8’e kadar düşmektedir.

Yüksekten atlayarak intihar etmek, şehirde yaşayanlarda, köydekilere oranla, çok daha fazladır. Şehirlerde balkon, çatı ve pencerelerden atlama imkanı varken, köylerde böyle yüksek yerler bulma şansı daha azdır. Bu yönteme Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde pek rastlanmamaktadır. En çok Ege ve Marmara bölgelerinde görülmemektedir.

Kendini suya atarak intihar etmek, kadınlarda daha çok görülmektedir. En yüksek oran köyde yaşayan kadınlardadır; en az ise köydeki erkeklerde görülür. Bu yöntem, deniz kıyısında ya da akarsu, göl gibi yerlerin civarında yaşayanlar tarafından daha çok uygulanmaktadır.

Ateşli silah kullanarak intihar etmek, erkeklerde kadınlara oranla 3 kat daha fazla görülmektedir. Bu yöntem Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde daha çok tercih edilir. Çünkü buralarda silah temin etmek daha kolaydır. Örneğin; adeta bir silah fabrikası gibi, geçmişte hemen her evde silah yapılabilen Rize’de intiharların tamanına yakın bir kısmı bu yöntemle gerçekleştirilmiştir.

Kendini yakarak intihar etmek, ülkemizde az rastlanmasına rağmen, köylere oranla şehirlerde daha yüksektir. Benzer şekilde, havagazı ve tüpgazla, kesici aletle, tren veya bir motorlu araç altına atlayarak yapılan intiharlar da az görülmelerine rağmen, daha çok şehirdeki intihar yöntemi olarak dikkati çekmektedir.

Özellikle şehirlerdeki intihar yöntemlerin oranı ülkemizde kullanılan yöntemleri temsil edecek niceliktedir.
__________________
kahrolsun bağzı şeyler!
  Alıntı ile Cevapla
14 Üyemiz Emilio Santos'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 13.10.2009, 14:03   #5
Çevrimdışı
CadII
Hotantu Kabilesinden

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: İntihar ve İntihar İstatistikleri

İntiharla ilgili bir ilginç not da benden olsun. Dünya' da refah seviyesi en yüksek olan ülke Norveç. Öyle diyor bilenler. En yüksek intihar oranı yine Norveç' te. Bilin bakalım neden?

Gece ile gündüz saatlerinin normalden çok çok farklı olması, insan doğasına aykırı olduğundan, bunalıma düşüyormuş Norveç' li.
__________________
Bu güzel ülkede elbette özgürlük türküleri söylenecektir. Ve yine kardeşçe paylaşım olacaktır. Görsek de, görmesek de...

H.
  Alıntı ile Cevapla
15 Üyemiz CadII'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 07.04.2010, 18:38   #6
Çevrimdışı
Nazlı
Süper Üye

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: İntihar ve İntihar İstatistikleri

Şu anda 2 misafir bu konuyu okuyor bu beni çok rahatsız etti
__________________
  Alıntı ile Cevapla
10 Üyemiz Nazlı'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 07.04.2010, 19:49   #7
Çevrimdışı
OkyanusunKalbi
WoodStock

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: İntihar ve İntihar İstatistikleri

İntiharı düşünmek bile psikolojik sorundur..
Aklı başında olan bir kişi hayatında zorlukları kendi eliyle güzelleştirebilir..
Minervanın dediği gibi arkada bıraktıklarına o acıyı yaşatmak istemez istese zaten yapmaz..Demek ki o bunalımla mantıklıca düşünülmüyor ki buda akıl sağlığının yitirilmesinden ileri geliyor..

Teşekkürler Real..

__________________
  Alıntı ile Cevapla
9 Üyemiz OkyanusunKalbi'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 07.04.2010, 23:37   #8
Çevrimdışı
banazlı
Tam Üye

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: İntihar ve İntihar İstatistikleri

Ben Minerva ve OkyanusunKalbi'nden farklı düşünüyorum belkide geride bıraktıklarına kendisine yapılanlardan dolayı,acı çektirmek isteyebilir.
__________________
yine görüşürüz dostlarım benim,yine görüşürüz,beraber güneşe güler,beraber dövüşürüz..
  Alıntı ile Cevapla
9 Üyemiz banazlı'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 07.04.2010, 23:44   #9
Çevrimdışı
OkyanusunKalbi
WoodStock

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: İntihar ve İntihar İstatistikleri

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi banazlı Mesajı göster
Ben Minerva ve OkyanusunKalbi'nden farklı düşünüyorum belkide geride bıraktıklarına kendisine yapılanlardan dolayı,acı çektirmek isteyebilir.

Yani intikam gibi demek istiyorsun..İntikam içinde kendi canından olmayı kabulenen kişinin de ruh sağlığından şüphe duyarım..
__________________
  Alıntı ile Cevapla
8 Üyemiz OkyanusunKalbi'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 07.04.2010, 23:52   #10
Çevrimdışı
ReaL
Deniz Sevengillerden

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: İntihar ve İntihar İstatistikleri

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi NazlıyüreGim Mesajı göster
Şu anda 2 misafir bu konuyu okuyor bu beni çok rahatsız etti
Sadece bilgilenmek içindir...

Ben şimdi bu konuyu açtım diye aklımdan geçirdiğim sanılmasın.. Bir konu da, "intihar bir psikolojik rahatsızlık sonucudur" diye iddia etmiştim... O nedenle de detaylı araştırma gereğini duymuştum.
__________________Tüm katılımcı arkadaşların okumasını rica ediyorum... Lütfen Tıklayınız..
* * *
  Alıntı ile Cevapla
11 Üyemiz ReaL'in Mesajına Teşekkür Etti.
Cevapla

Bu Sayfayı Paylaşabilirsiniz

Etiketler
intihar, istatistikleri, türkiyede, yöntemleri


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hızlı Erişim


WEZ Format +3. Şuan Saat: 22:50.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Önemli Uyarı
www.forumgercek.com binlerce kişinin paylaşım ve yorum yaptığı bir forum sitesidir. Kullanıcıların paylaşımları ve yorumları onaydan geçmeden hemen yayınlanmaktadır. Paylaşım ve yorumlardan doğabilecek bütün sorumluluk kullanıcıya aittir. Forumumuzda T.C. yasalarına aykırı ve telif hakkı içeren bir paylaşımın yapıldığına rastladıysanız, lütfen bizi bu konuda bilgilendiriniz. Bildiriniz incelenerek, 48 saat içerisinde gereken yapılacaktır. Bildirinizi BURADAN yapabilirsiniz.